+27 (12) 342 0092 info@ukuba.org

Algemene Sinode van die Ned Geref Kerk

P.O. Box 13528 / Posbus 13528
Hatfield
0028
Tel: +27 (12) 342 0092
Fax / Faks: +27 (12) 342 0380

Contact / Kontak

* Name / Naam

* Surname / Van

* Email address / Epos adres

Contact Number / Kontak Nommer

Organisation / Organisasie

Message / Boodskap