+27 (12) 342 0092 info@ukuba.org

UKUBA is an initiative of the family of Dutch Reformed Churches in Southern Africa

Early Childhood Development is about caregivers nurturing babies, toddlers and young children

Explore Service

UKUBA_LOGO_new3

Welcome to Ukuba

UKUBA is an initiative of the family of Dutch Reformed Churches in Southern Africa to promote Early Childhood Development (ECD) as part of their strategy in the fight against poverty and social injustices.

Our understanding of Early Childhood Development

home-sidebar-images

Early Childhood Development is about caregivers nurturing babies, toddlers and young children. Caregivers understand that young children are innocent and vulnerable and know about the laws that protect them, so they create safe and healthy environments in which children can blossom. They sow the seeds of a love for learning and encourage young children to participate in age-appropriate, enjoyable activities that develop not only intellectual, physical, emotional, spiritual and moral skills, but also skills that empower them to contribute positively to their families, communities and the world. Caregivers at ECD centres also form partnerships with parents and encourage them to participate in activities with their children, thereby strengthening family ties and providing important support systems within their communities. They show that treating children properly and lovingly early in life can prevent aggression, discourage addictive and self-harming behaviour, improve social skills and encourage learning. The result is that nurtured children grow into emotionally intelligent, confident and productive adults who enjoy good job prospects and sound relationships with others.

Resources & Toolkits

Wat beteken Vroeë Kindontwikkeling

home-sidebar-images2

Vroeë kindontwikkeling gaan oor versorgers wat omgee vir babas, kleuters en jong kinders en hulle vertroetel. Hierdie versorgers verstaan dat jong kinders onskuldig en kwesbaar is en weet dat landswette en staatsbeleid bestaan wat ’n veilige en gesonde omgewing wil skep waarin hierdie kinders beskerm word en hulle kan ontwikkel en blom. Versorgers wat omgee plant van kleins af die liefde vir leer en moedig jong kinders aan om deel te neem aan ouderdoms-geskikte en lekker aktiwiteite wat gemik is op die ontwikkeling van die kinders se intellektuele, fisiese, emosionele, geestelike en morele vaardighede, maar ook vaardighede wat hulle eendag in staat sal stel om ’n positiewe rol te speel in hulle gesinne, die gemeenskap en die wêreld.

Versorgers in vroeë kindontwikkelingsprogramme sluit vennootskappe met ouers en moedig hulle aan om deel te neem in aktiwiteite met hulle kinders ten einde sodoende die gesinsbande te versterk en belangrike ondersteuningsstelsels in die gemeenskap te word. Betrokke ouers wys dat deur kinders van kleinsaf liefdevol te hanteer aggressiewe gedrag voorkom kan word, verslawende en self-vernietigende gedrag ontmoedig word en belangrike sosiale vaardigheid versterk word. Die uitkoms hiervan is volwassenes wat emosioneel intelligent, selfstandig en produktief is, wat goeie vooruitsigte het om ekonomies produktief te wees en in gesonde verhoudinge met ander mense leef.

Resources & Toolkits